torsdag 5. juli 2012

Gjerdesmett - Troglodytes troglodytes - Winter Wren

Her en dag på jobb i Ervika la jeg merke til en gjerdesmett som fløy mellom noen busker/trær og bekken som renner gjennom bygda. På turen både fram og tilbake mellomlandet den på en gjerdestolpe eller på selve gjerdet. Etter arbeidstid dro jeg tilbake, parkerte bilen litt på skrå slik at jeg hadde fritt utsyn til gjerdet og satt klar og ventet. Jeg slapp å vente lenge før den var der og de første bildene var lagret på minnekortet.
Litt fakta:
Gjerdesmetten, med en lengde på 9 - 10,5 cm og en vekt på 8 - 10 gram, regnes som vår nest minste fugl. Den hekker hovedsaklig i Sør-Norge og er mest tallrik i kyststrøkene. Hannen bygger flere kulerunde reir av mose, tørre blad og strå med inngang fra siden. Ved hjelp av sang lokker den til seg en hunn og har visning av de forskjellige reirene. Blir hunnen fornøyd med et av dem flytter hun inn og forer reiret med fjær og dun. Rundt midten av mai starter eggleggingen og hun legger 8 til 10 egg. På senhøsten trekker noen til V- og SV - Europa, mens mange overvintrer og særlig da i kystområdene. Kalde vintre kan redusere bestanden av gjerdesmett betydelig, ikke sjelden dør over 90% av de overvintrende, men med store kull tar bestanden seg raskt opp igjen.

Gjerdesmetten bærer sitt navn med rette.

Ooops! Ikke enkelt å sitte her.

Typisk positur med stjerten rett opp.

Etter en kort sondering,

så er det å haste videre.

Gjerdesmetten trives godt inne i busker og kratt.

søndag 10. juni 2012

Fuglekonge - Goldcrest - regulus regulus

Da er jeg igang med mitt første innlegg, og jeg starter med fuglekongen. Med sin lengde på ca 9 cm og en vekt på 5 til 7 gram er den Europas minste fugl. Den er både standfugl og trekkfugl. De som overvintrer holder seg gjerne sammen med meisene om vinteren. Den sitter nesten aldri i ro, og er på stadig jakt etter innsekter og larver mens den hopper og flyr fra grei til grein og tre til tre. Å få brukbare bilder av den er derfor en prøvelse. Jeg synes derfor jeg var heldig da jeg kom over denne på Flatval. Uredd var den også. Den satt enkelte ganger bare en meter eller to unna. Da var det umulig å ta bilder fordi objektivet mitt har en nærgrense på 4,5 meter.
Vakker liten skapning
Det orange i hodebunnen viser at det er en hann

Oi, der nede er det et innsekt

3 sekunder posering for fotografen

og litt sang.